Peter/ meter

SOS wilde dieren kan niet bestaan zonder de financiële steun van particulieren. Gelukkig zijn er veel mensen die zich het lot van wilde dieren in nood aantrekken. Verzorging van wilde dieren is immers maatwerk: de noden van wilde dieren verschillen van soort tot soort. Jonge vogels hebben malse insecten nodig, futen willen vis, zangvogels hebben nood aan rust en gierzwaluwen houden niet van een metalen kooi. Hierdoor moeten we telkens op zoek gaan naar het meest geschikte voedsel, een aangepast verblijf… En met resultaat: een kooi voor vleermuizen, een hoge vliegkooi om de vleugels te strekken, een uitwenkooi om de benen te rekken, een waterpartij, couveuses om op te warmen… 

Hoe kan je peter of meter worden? Maak je keuze welke kooi je wilt steunen en schrijf het bedrag over op IBAN  BE 52 0014 1211 7209, BIC GEBABEBB (ofwel eenmalig ofwel via doorlopende opdracht per maand) met duidelijke vermelding van je naam en diersoort of kooi. Voor grote kooien stort je 12,5 euro per maand of 150 euro per jaar. Voor kleine kooien stort je 10 euro per maand of 120 euro per jaar. Dit kan ook als bedrijf of als groep (bv een klas, een vereniging…). Je ontvangt een adoptiepakket met: 

  • Een certificaat 
  • Een korte biografie van de soort
  • Een foto van jouw ‘petekindje’
  • Ons tijdschrift
  • Een uitnodiging voor onze sponsordag